CENTRE HISTORIC DE  0 A  5 ANYS 268 280 548
CENTRE HISTORIC DE  6 A 10 ANYS 184 184 368
CENTRE HISTORIC DE 11 A 15 ANYS 181 160 341
CENTRE HISTORIC DE 16 A 20 ANYS 207 198 405
CENTRE HISTORIC DE 21 A 25 ANYS 434 366 800
CENTRE HISTORIC DE 26 A 30 ANYS 755 477 1232
CENTRE HISTORIC DE 31 A 35 ANYS 776 405 1181
CENTRE HISTORIC DE 36 A 40 ANYS 550 344 894
CENTRE HISTORIC DE 41 A 45 ANYS 418 270 688
CENTRE HISTORIC DE 46 A 50 ANYS 291 226 517
CENTRE HISTORIC DE 51 A 55 ANYS 213 200 413
CENTRE HISTORIC DE 56 A 60 ANYS 174 193 367
CENTRE HISTORIC DE 61 A 65 ANYS 163 196 359
CENTRE HISTORIC DE 66 A 70 ANYS 146 225 371
CENTRE HISTORIC DE 71 A 75 ANYS 168 270 438
CENTRE HISTORIC DE 76 A 80 ANYS 182 231 413
CENTRE HISTORIC MES  DE  80 ANYS 164 332 496
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  0 A  5 ANYS 76 102 178
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  6 A 10 ANYS 67 55 122
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 11 A 15 ANYS 80 65 145
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 16 A 20 ANYS 67 84 151
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 21 A 25 ANYS 151 144 295
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 26 A 30 ANYS 210 187 397
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 31 A 35 ANYS 204 124 328
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 36 A 40 ANYS 149 133 282
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 41 A 45 ANYS 135 153 288
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 46 A 50 ANYS 119 122 241
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 51 A 55 ANYS 94 90 184
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 56 A 60 ANYS 88 64 152
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 61 A 65 ANYS 38 51 89
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 66 A 70 ANYS 41 66 107
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 71 A 75 ANYS 53 77 130
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 76 A 80 ANYS 34 69 103
RAMBLA FERRAN - ESTACIO MES  DE  80 ANYS 56 96 152
UNIVERSITAT DE  0 A  5 ANYS 249 239 488
UNIVERSITAT DE  6 A 10 ANYS 239 229 468
UNIVERSITAT DE 11 A 15 ANYS 227 268 495
UNIVERSITAT DE 16 A 20 ANYS 341 292 633
UNIVERSITAT DE 21 A 25 ANYS 417 446 863
UNIVERSITAT DE 26 A 30 ANYS 553 468 1021
UNIVERSITAT DE 31 A 35 ANYS 465 378 843
UNIVERSITAT DE 36 A 40 ANYS 393 394 787
UNIVERSITAT DE 41 A 45 ANYS 432 462 894
UNIVERSITAT DE 46 A 50 ANYS 411 468 879
UNIVERSITAT DE 51 A 55 ANYS 318 388 706
UNIVERSITAT DE 56 A 60 ANYS 335 413 748
UNIVERSITAT DE 61 A 65 ANYS 261 265 526
UNIVERSITAT DE 66 A 70 ANYS 210 310 520
UNIVERSITAT DE 71 A 75 ANYS 248 336 584
UNIVERSITAT DE 76 A 80 ANYS 216 355 571
UNIVERSITAT MES  DE  80 ANYS 206 447 653
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  0 A  5 ANYS 337 298 635
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  6 A 10 ANYS 239 229 468
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 11 A 15 ANYS 267 245 512
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 16 A 20 ANYS 247 261 508
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 21 A 25 ANYS 417 402 819
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 26 A 30 ANYS 563 488 1051
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 31 A 35 ANYS 507 418 925
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 36 A 40 ANYS 525 459 984
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 41 A 45 ANYS 459 422 881
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 46 A 50 ANYS 346 359 705
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 51 A 55 ANYS 299 358 657
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 56 A 60 ANYS 314 353 667
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 61 A 65 ANYS 224 249 473
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 66 A 70 ANYS 198 279 477
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 71 A 75 ANYS 219 302 521
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 76 A 80 ANYS 156 236 392
PRINCEP DE VIANA - CLOT MES  DE  80 ANYS 156 290 446
INSTITUTS - TEMPLERS DE  0 A  5 ANYS 205 210 415
INSTITUTS - TEMPLERS DE  6 A 10 ANYS 158 120 278
INSTITUTS - TEMPLERS DE 11 A 15 ANYS 148 165 313
INSTITUTS - TEMPLERS DE 16 A 20 ANYS 179 164 343
INSTITUTS - TEMPLERS DE 21 A 25 ANYS 258 256 514
INSTITUTS - TEMPLERS DE 26 A 30 ANYS 334 280 614
INSTITUTS - TEMPLERS DE 31 A 35 ANYS 315 274 589
INSTITUTS - TEMPLERS DE 36 A 40 ANYS 286 289 575
INSTITUTS - TEMPLERS DE 41 A 45 ANYS 273 269 542
INSTITUTS - TEMPLERS DE 46 A 50 ANYS 215 233 448
INSTITUTS - TEMPLERS DE 51 A 55 ANYS 187 218 405
INSTITUTS - TEMPLERS DE 56 A 60 ANYS 168 228 396
INSTITUTS - TEMPLERS DE 61 A 65 ANYS 150 164 314
INSTITUTS - TEMPLERS DE 66 A 70 ANYS 140 172 312
INSTITUTS - TEMPLERS DE 71 A 75 ANYS 138 164 302
INSTITUTS - TEMPLERS DE 76 A 80 ANYS 109 171 280
INSTITUTS - TEMPLERS MES  DE  80 ANYS 100 183 283
XALETS - HUMBERT TORRES DE  0 A  5 ANYS 106 96 202
XALETS - HUMBERT TORRES DE  6 A 10 ANYS 90 80 170
XALETS - HUMBERT TORRES DE 11 A 15 ANYS 102 91 193
XALETS - HUMBERT TORRES DE 16 A 20 ANYS 113 107 220
XALETS - HUMBERT TORRES DE 21 A 25 ANYS 174 187 361
XALETS - HUMBERT TORRES DE 26 A 30 ANYS 219 193 412
XALETS - HUMBERT TORRES DE 31 A 35 ANYS 177 166 343
XALETS - HUMBERT TORRES DE 36 A 40 ANYS 170 130 300
XALETS - HUMBERT TORRES DE 41 A 45 ANYS 143 168 311
XALETS - HUMBERT TORRES DE 46 A 50 ANYS 153 163 316
XALETS - HUMBERT TORRES DE 51 A 55 ANYS 160 170 330
XALETS - HUMBERT TORRES DE 56 A 60 ANYS 123 169 292
XALETS - HUMBERT TORRES DE 61 A 65 ANYS 126 149 275
XALETS - HUMBERT TORRES DE 66 A 70 ANYS 96 120 216
XALETS - HUMBERT TORRES DE 71 A 75 ANYS 82 128 210
XALETS - HUMBERT TORRES DE 76 A 80 ANYS 79 98 177
XALETS - HUMBERT TORRES MES  DE  80 ANYS 63 148 211
CAMP D'ESPORTS DE  0 A  5 ANYS 124 134 258
CAMP D'ESPORTS DE  6 A 10 ANYS 83 93 176
CAMP D'ESPORTS DE 11 A 15 ANYS 121 109 230
CAMP D'ESPORTS DE 16 A 20 ANYS 136 114 250
CAMP D'ESPORTS DE 21 A 25 ANYS 163 187 350
CAMP D'ESPORTS DE 26 A 30 ANYS 198 193 391
CAMP D'ESPORTS DE 31 A 35 ANYS 173 177 350
CAMP D'ESPORTS DE 36 A 40 ANYS 165 155 320
CAMP D'ESPORTS DE 41 A 45 ANYS 177 185 362
CAMP D'ESPORTS DE 46 A 50 ANYS 180 187 367
CAMP D'ESPORTS DE 51 A 55 ANYS 155 180 335
CAMP D'ESPORTS DE 56 A 60 ANYS 153 173 326
CAMP D'ESPORTS DE 61 A 65 ANYS 95 125 220
CAMP D'ESPORTS DE 66 A 70 ANYS 96 112 208
CAMP D'ESPORTS DE 71 A 75 ANYS 85 155 240
CAMP D'ESPORTS DE 76 A 80 ANYS 79 112 191
CAMP D'ESPORTS MES  DE  80 ANYS 72 165 237
JOC DE LA BOLA DE  0 A  5 ANYS 85 102 187
JOC DE LA BOLA DE  6 A 10 ANYS 107 128 235
JOC DE LA BOLA DE 11 A 15 ANYS 144 131 275
JOC DE LA BOLA DE 16 A 20 ANYS 118 111 229
JOC DE LA BOLA DE 21 A 25 ANYS 103 108 211
JOC DE LA BOLA DE 26 A 30 ANYS 105 102 207
JOC DE LA BOLA DE 31 A 35 ANYS 75 75 150
JOC DE LA BOLA DE 36 A 40 ANYS 103 148 251
JOC DE LA BOLA DE 41 A 45 ANYS 182 217 399
JOC DE LA BOLA DE 46 A 50 ANYS 152 142 294
JOC DE LA BOLA DE 51 A 55 ANYS 125 137 262
JOC DE LA BOLA DE 56 A 60 ANYS 95 89 184
JOC DE LA BOLA DE 61 A 65 ANYS 54 57 111
JOC DE LA BOLA DE 66 A 70 ANYS 39 47 86
JOC DE LA BOLA DE 71 A 75 ANYS 21 25 46
JOC DE LA BOLA DE 76 A 80 ANYS 27 35 62
JOC DE LA BOLA MES  DE  80 ANYS 22 47 69
MARIOLA DE  0 A  5 ANYS 292 318 610
MARIOLA DE  6 A 10 ANYS 221 239 460
MARIOLA DE 11 A 15 ANYS 274 279 553
MARIOLA DE 16 A 20 ANYS 323 313 636
MARIOLA DE 21 A 25 ANYS 486 464 950
MARIOLA DE 26 A 30 ANYS 565 459 1024
MARIOLA DE 31 A 35 ANYS 453 362 815
MARIOLA DE 36 A 40 ANYS 386 337 723
MARIOLA DE 41 A 45 ANYS 385 370 755
MARIOLA DE 46 A 50 ANYS 359 360 719
MARIOLA DE 51 A 55 ANYS 342 351 693
MARIOLA DE 56 A 60 ANYS 305 341 646
MARIOLA DE 61 A 65 ANYS 232 310 542
MARIOLA DE 66 A 70 ANYS 288 310 598
MARIOLA DE 71 A 75 ANYS 217 311 528
MARIOLA DE 76 A 80 ANYS 160 226 386
MARIOLA MES  DE  80 ANYS 149 260 409
BALAFIA DE  0 A  5 ANYS 427 420 847
BALAFIA DE  6 A 10 ANYS 234 227 461
BALAFIA DE 11 A 15 ANYS 241 236 477
BALAFIA DE 16 A 20 ANYS 266 247 513
BALAFIA DE 21 A 25 ANYS 398 407 805
BALAFIA DE 26 A 30 ANYS 660 617 1277
BALAFIA DE 31 A 35 ANYS 678 581 1259
BALAFIA DE 36 A 40 ANYS 541 516 1057
BALAFIA DE 41 A 45 ANYS 418 370 788
BALAFIA DE 46 A 50 ANYS 307 288 595
BALAFIA DE 51 A 55 ANYS 268 251 519
BALAFIA DE 56 A 60 ANYS 230 268 498
BALAFIA DE 61 A 65 ANYS 181 220 401
BALAFIA DE 66 A 70 ANYS 195 207 402
BALAFIA DE 71 A 75 ANYS 151 221 372
BALAFIA DE 76 A 80 ANYS 135 190 325
BALAFIA MES  DE  80 ANYS 112 244 356
SECA DE SANT PERE DE  0 A  5 ANYS 139 137 276
SECA DE SANT PERE DE  6 A 10 ANYS 94 89 183
SECA DE SANT PERE DE 11 A 15 ANYS 106 92 198
SECA DE SANT PERE DE 16 A 20 ANYS 110 93 203
SECA DE SANT PERE DE 21 A 25 ANYS 153 158 311
SECA DE SANT PERE DE 26 A 30 ANYS 176 186 362
SECA DE SANT PERE DE 31 A 35 ANYS 194 170 364
SECA DE SANT PERE DE 36 A 40 ANYS 176 151 327
SECA DE SANT PERE DE 41 A 45 ANYS 157 123 280
SECA DE SANT PERE DE 46 A 50 ANYS 127 88 215
SECA DE SANT PERE DE 51 A 55 ANYS 99 107 206
SECA DE SANT PERE DE 56 A 60 ANYS 93 107 200
SECA DE SANT PERE DE 61 A 65 ANYS 57 67 124
SECA DE SANT PERE DE 66 A 70 ANYS 71 83 154
SECA DE SANT PERE DE 71 A 75 ANYS 58 72 130
SECA DE SANT PERE DE 76 A 80 ANYS 35 56 91
SECA DE SANT PERE MES  DE  80 ANYS 29 49 78
PARDINYES DE  0 A  5 ANYS 520 480 1000
PARDINYES DE  6 A 10 ANYS 339 284 623
PARDINYES DE 11 A 15 ANYS 299 288 587
PARDINYES DE 16 A 20 ANYS 295 289 584
PARDINYES DE 21 A 25 ANYS 391 417 808
PARDINYES DE 26 A 30 ANYS 534 537 1071
PARDINYES DE 31 A 35 ANYS 641 667 1308
PARDINYES DE 36 A 40 ANYS 677 580 1257
PARDINYES DE 41 A 45 ANYS 530 490 1020
PARDINYES DE 46 A 50 ANYS 398 377 775
PARDINYES DE 51 A 55 ANYS 275 264 539
PARDINYES DE 56 A 60 ANYS 214 232 446
PARDINYES DE 61 A 65 ANYS 120 147 267
PARDINYES DE 66 A 70 ANYS 131 195 326
PARDINYES DE 71 A 75 ANYS 146 182 328
PARDINYES DE 76 A 80 ANYS 113 135 248
PARDINYES MES  DE  80 ANYS 85 134 219
CAP PONT DE  0 A  5 ANYS 314 286 600
CAP PONT DE  6 A 10 ANYS 237 230 467
CAP PONT DE 11 A 15 ANYS 225 212 437
CAP PONT DE 16 A 20 ANYS 299 271 570
CAP PONT DE 21 A 25 ANYS 366 343 709
CAP PONT DE 26 A 30 ANYS 440 424 864
CAP PONT DE 31 A 35 ANYS 451 406 857
CAP PONT DE 36 A 40 ANYS 437 462 899
CAP PONT DE 41 A 45 ANYS 404 415 819
CAP PONT DE 46 A 50 ANYS 371 336 707
CAP PONT DE 51 A 55 ANYS 302 307 609
CAP PONT DE 56 A 60 ANYS 267 248 515
CAP PONT DE 61 A 65 ANYS 174 210 384
CAP PONT DE 66 A 70 ANYS 172 246 418
CAP PONT DE 71 A 75 ANYS 177 213 390
CAP PONT DE 76 A 80 ANYS 143 158 301
CAP PONT MES  DE  80 ANYS 115 227 342
LA BORDETA DE  0 A  5 ANYS 447 415 862
LA BORDETA DE  6 A 10 ANYS 327 308 635
LA BORDETA DE 11 A 15 ANYS 321 288 609
LA BORDETA DE 16 A 20 ANYS 323 272 595
LA BORDETA DE 21 A 25 ANYS 434 370 804
LA BORDETA DE 26 A 30 ANYS 543 560 1103
LA BORDETA DE 31 A 35 ANYS 564 555 1119
LA BORDETA DE 36 A 40 ANYS 572 539 1111
LA BORDETA DE 41 A 45 ANYS 493 432 925
LA BORDETA DE 46 A 50 ANYS 362 357 719
LA BORDETA DE 51 A 55 ANYS 339 331 670
LA BORDETA DE 56 A 60 ANYS 272 215 487
LA BORDETA DE 61 A 65 ANYS 167 205 372
LA BORDETA DE 66 A 70 ANYS 149 188 337
LA BORDETA DE 71 A 75 ANYS 166 176 342
LA BORDETA DE 76 A 80 ANYS 102 153 255
LA BORDETA MES  DE  80 ANYS 87 181 268
MAGRANERS DE  0 A  5 ANYS 81 70 151
MAGRANERS DE  6 A 10 ANYS 74 57 131
MAGRANERS DE 11 A 15 ANYS 75 87 162
MAGRANERS DE 16 A 20 ANYS 75 78 153
MAGRANERS DE 21 A 25 ANYS 104 99 203
MAGRANERS DE 26 A 30 ANYS 112 97 209
MAGRANERS DE 31 A 35 ANYS 102 87 189
MAGRANERS DE 36 A 40 ANYS 105 104 209
MAGRANERS DE 41 A 45 ANYS 98 81 179
MAGRANERS DE 46 A 50 ANYS 84 75 159
MAGRANERS DE 51 A 55 ANYS 52 48 100
MAGRANERS DE 56 A 60 ANYS 66 60 126
MAGRANERS DE 61 A 65 ANYS 47 51 98
MAGRANERS DE 66 A 70 ANYS 51 60 111
MAGRANERS DE 71 A 75 ANYS 43 61 104
MAGRANERS DE 76 A 80 ANYS 32 41 73
MAGRANERS MES  DE  80 ANYS 20 46 66
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  0 A  5 ANYS 54 46 100
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  6 A 10 ANYS 34 40 74
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 11 A 15 ANYS 39 42 81
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 16 A 20 ANYS 51 50 101
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 21 A 25 ANYS 74 64 138
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 26 A 30 ANYS 86 88 174
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 31 A 35 ANYS 104 59 163
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 36 A 40 ANYS 78 72 150
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 41 A 45 ANYS 71 75 146
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 46 A 50 ANYS 68 56 124
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 51 A 55 ANYS 44 44 88
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 56 A 60 ANYS 30 34 64
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 61 A 65 ANYS 27 24 51
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 66 A 70 ANYS 18 23 41
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 71 A 75 ANYS 19 24 43
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 76 A 80 ANYS 10 11 21
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. MES  DE  80 ANYS 10 22 32
BUTSENIT DE  0 A  5 ANYS 37 33 70
BUTSENIT DE  6 A 10 ANYS 32 33 65
BUTSENIT DE 11 A 15 ANYS 35 41 76
BUTSENIT DE 16 A 20 ANYS 36 39 75
BUTSENIT DE 21 A 25 ANYS 55 44 99
BUTSENIT DE 26 A 30 ANYS 58 58 116
BUTSENIT DE 31 A 35 ANYS 57 40 97
BUTSENIT DE 36 A 40 ANYS 56 57 113
BUTSENIT DE 41 A 45 ANYS 53 56 109
BUTSENIT DE 46 A 50 ANYS 51 48 99
BUTSENIT DE 51 A 55 ANYS 60 59 119
BUTSENIT DE 56 A 60 ANYS 54 57 111
BUTSENIT DE 61 A 65 ANYS 47 58 105
BUTSENIT DE 66 A 70 ANYS 42 57 99
BUTSENIT DE 71 A 75 ANYS 56 52 108
BUTSENIT DE 76 A 80 ANYS 49 55 104
BUTSENIT MES  DE  80 ANYS 34 52 86
TORRES DE SANUI DE  0 A  5 ANYS 61 50 111
TORRES DE SANUI DE  6 A 10 ANYS 80 60 140
TORRES DE SANUI DE 11 A 15 ANYS 77 74 151
TORRES DE SANUI DE 16 A 20 ANYS 83 74 157
TORRES DE SANUI DE 21 A 25 ANYS 83 80 163
TORRES DE SANUI DE 26 A 30 ANYS 71 57 128
TORRES DE SANUI DE 31 A 35 ANYS 53 62 115
TORRES DE SANUI DE 36 A 40 ANYS 67 72 139
TORRES DE SANUI DE 41 A 45 ANYS 100 132 232
TORRES DE SANUI DE 46 A 50 ANYS 110 105 215
TORRES DE SANUI DE 51 A 55 ANYS 100 84 184
TORRES DE SANUI DE 56 A 60 ANYS 64 67 131
TORRES DE SANUI DE 61 A 65 ANYS 48 29 77
TORRES DE SANUI DE 66 A 70 ANYS 33 36 69
TORRES DE SANUI DE 71 A 75 ANYS 27 35 62
TORRES DE SANUI DE 76 A 80 ANYS 23 24 47
TORRES DE SANUI MES  DE  80 ANYS 21 45 66
BASSES D'ALPICAT DE  0 A  5 ANYS 61 62 123
BASSES D'ALPICAT DE  6 A 10 ANYS 45 49 94
BASSES D'ALPICAT DE 11 A 15 ANYS 48 54 102
BASSES D'ALPICAT DE 16 A 20 ANYS 56 51 107
BASSES D'ALPICAT DE 21 A 25 ANYS 57 63 120
BASSES D'ALPICAT DE 26 A 30 ANYS 80 57 137
BASSES D'ALPICAT DE 31 A 35 ANYS 45 56 101
BASSES D'ALPICAT DE 36 A 40 ANYS 75 75 150
BASSES D'ALPICAT DE 41 A 45 ANYS 73 79 152
BASSES D'ALPICAT DE 46 A 50 ANYS 92 68 160
BASSES D'ALPICAT DE 51 A 55 ANYS 71 72 143
BASSES D'ALPICAT DE 56 A 60 ANYS 63 53 116
BASSES D'ALPICAT DE 61 A 65 ANYS 31 44 75
BASSES D'ALPICAT DE 66 A 70 ANYS 42 41 83
BASSES D'ALPICAT DE 71 A 75 ANYS 37 39 76
BASSES D'ALPICAT DE 76 A 80 ANYS 29 44 73
BASSES D'ALPICAT MES  DE  80 ANYS 41 51 92
LLIVIA DE  0 A  5 ANYS 44 28 72
LLIVIA DE  6 A 10 ANYS 25 28 53
LLIVIA DE 11 A 15 ANYS 23 30 53
LLIVIA DE 16 A 20 ANYS 34 26 60
LLIVIA DE 21 A 25 ANYS 50 45 95
LLIVIA DE 26 A 30 ANYS 50 48 98
LLIVIA DE 31 A 35 ANYS 47 48 95
LLIVIA DE 36 A 40 ANYS 55 47 102
LLIVIA DE 41 A 45 ANYS 58 41 99
LLIVIA DE 46 A 50 ANYS 42 39 81
LLIVIA DE 51 A 55 ANYS 37 51 88
LLIVIA DE 56 A 60 ANYS 53 44 97
LLIVIA DE 61 A 65 ANYS 39 34 73
LLIVIA DE 66 A 70 ANYS 34 52 86
LLIVIA DE 71 A 75 ANYS 44 51 95
LLIVIA DE 76 A 80 ANYS 37 46 83
LLIVIA MES  DE  80 ANYS 39 57 96
RAIMAT - SUCHS DE  0 A  5 ANYS 19 29 48
RAIMAT - SUCHS DE  6 A 10 ANYS 20 22 42
RAIMAT - SUCHS DE 11 A 15 ANYS 28 19 47
RAIMAT - SUCHS DE 16 A 20 ANYS 37 27 64
RAIMAT - SUCHS DE 21 A 25 ANYS 38 28 66
RAIMAT - SUCHS DE 26 A 30 ANYS 45 35 80
RAIMAT - SUCHS DE 31 A 35 ANYS 32 43 75
RAIMAT - SUCHS DE 36 A 40 ANYS 41 38 79
RAIMAT - SUCHS DE 41 A 45 ANYS 36 35 71
RAIMAT - SUCHS DE 46 A 50 ANYS 23 29 52
RAIMAT - SUCHS DE 51 A 55 ANYS 36 38 74
RAIMAT - SUCHS DE 56 A 60 ANYS 38 25 63
RAIMAT - SUCHS DE 61 A 65 ANYS 23 38 61
RAIMAT - SUCHS DE 66 A 70 ANYS 26 39 65
RAIMAT - SUCHS DE 71 A 75 ANYS 46 30 76
RAIMAT - SUCHS DE 76 A 80 ANYS 15 20 35
RAIMAT - SUCHS MES  DE  80 ANYS 26 24 50